MAGO ERP

ERP система за Всеки!

Mago4  ERP е надеждният организатор на Вашите ресурси.

Всички функции  свързани с администрирането и управлението на процеси по документооборот ,планиране, финанси, счетоводство, доставки , партньори, производството, наличности, склад и логистика, аналитични справки  са само на един клик разстояние.Mago4  ERP покрива всички оперативни и бизнес нужди в областта на управлението и развитието на компанията.

 

Mago4  ERP е интегрирано с екосистемата от решения на компанията, които са познати, като  гъвкави и надеждни, с възможности за  персонализиране. Така получавате цялостно решение, което да покрие бизнес нуждите Ви. Разделена на отделни модули, но и взаимно свързана единна софтуерна система Mago4  ERP е в основата на Вашите обосновани на реални данни управленски решения.

 

 

Mago4  ERP е приложение за планиране на ресурсите на предприятието със силно присъствие на международния пазар. Ето защо Mago4 ERP екипа естествено подкрепят развитието на всяка локализация и превръща продукта в локален без да губи световния опит.

 

 

Предимства от използването на Mago4  ERP системата.

 

 

Mago4  ERP осигурява следните ключови предимства:

 • Планиране на ресурсите и дейностите;
 • Пълен контрол върху всички звена на предприятието;
 • Унифициране на процеса на управление и улесняване на взимането на решение;
 • Едновременно следене на всички фактори от бизнес процесите, без опасност да се „забрави” някой важен елемент;
 • Възможности за анализ на резултатите и постигане на най-добрата бизнес практика;
 •  Управление на бизнес цикъла – постъпления и плащания, складови наличности, приходи и разходи, печалба;
 • Справки и консолидиране на финансови отчети.

 

Mago4 е ERP софтуерното решение, предназначено да решава оперативните нужди на компанията Ви.

Просто и интуитивно за работа .Лесен за използване интерфейс, който да осигури надеждна информация, на базата, на която да се вземат адекватни и навременни  решения.

 

 

Не една програма, а група от приложения.. Така различните бизнеси могат да бъдат управлявани от едно интегрирано решение.

Модулност. Комбинирайки модули, изграждаме решението, от което се нуждаете.

Разширяемо. Активирайте функции, когато се нуждаете от тях или просто пораствате.

Вашата версия. Ние ви предоставяме инструменти за персонализация, за да покрием заедно Вашите специални желания.

Технологично и модерно. Бързо и сигурно боравене с данните. Това е нашата технология.

Много езици и държави. Поддържа многоезично, мулти-валути и много-компании.

Гъвкаво за лицензиране и инсталиране. Изберете Вашия модул – в облака или при Вас.

Интерактивно онлайн обучение и поддръжка . Възползвайте се максимално от Mago4 с програмите за обучение и професионална техническа поддръжка на от квалифицирания ни екип.

Широката гама от модули, които Mago4 покрива чрез функциите си, Ви позволява да „сглобите“ своята ERP,  въз основа на реалните нужди на Вашата компания. По този начин, можете да активирате само функциите, които наистина се нуждаете. ERP по Вашата лична мярка – това можем да Ви доставим ние.

Mago4  ERP съдържа следните модули,  с които продукта се адаптира към бизнеса Ви:

·         Финанси и счетоводство

·         Продажби и покупки

·         Инвентаризация и логистика

·         Система за управление на склада

·         Планиране и Контрол на производството

·         Разработка и персонализиране

·         Управление на магазина

·         Електронна търговия

Mago4  ERP предоставя на Вашата компания инструменти за управление на ресурсите съгласно солидни и сигурни процедури и бизнес подходи, като оптимизира и рационализира процесите. Управлявайте бизнеса си в най-добрия му вид като използвате информацията, за да  подобрите потока от данни, да създавате и управлявате отчети, лесно да споделяте справки с другите и да автоматизирате повтарящи се процеси.

 

Локализация

Благодарение на изключителните инструменти за локализация Mago4  ERP е глобална продукт, поддържащ многоезичен интерфейс и пълна локализация, като управлява на многоезични данни, различни валути, регулации и оперативни процедури.

 

Сигурност и проследимост

С Mago4  ERP управлявайте защитата на данните си, като задавате достъпа до определени функции и въвеждането на роли. Mago4  ERP води записи за достъп до чувствителни данни чрез записване на операции, извършени в базата данни на компанията, проследяване на модификациите и активност на потребителите.

 

Инструменти за разработка

Mago4  ERP предоставя платформата за разработка ,която е готова за употреба от потребителя и е специално проектирана да създава гъвкави и стабилни бизнес приложения.

 

Персонализиране

С  Mago4  ERP можете да реализирате специфични персонализации, промени в конфигурацията, създаване и връзка с други приложения.

 

Инструменти за интегриране

Разчитайте на инструменти на Mago4  ERP , предназначени за интегриране на различни приложения. Използвайки XML като формат за прехвърляне, и обмен на данни и документи между приложения.

 

Система за отчитане

Mago4  ERP осигурява система за справки с лесен и удобен за използване графичен интерфейс, който може да се отнася както за данни от основните функции на Mago4  ERP и така и от други приложения.

 

Система за управление на документи

Mago4  ERP дава възможност за управление на прикачени файлове в електронен формат. С DMS можете да архивирате данни и документи, да създавате бизнес процеси като разполагате и с модул за разпознаване чрез OCR и опция за масивно архивиране.

CRM

 

CRM на Mago4 ERP е модул покриващ всички бизнес взаимоотношения с клиенти, партньори, доставчици. Предназначен да разшири функциите на Mago4  ERP, CRM предоставя управление на цялата информация, свързана с контакти и бизнес възможности, маркетинг, продажби и сервиз. Можете да проследявате  процесите по пред продажби, продажби и след продажбени задачи, като насърчавате сътрудничеството и  комуникацията между различните роли, които участват в целия търговски процес.

Администрация и счетоводство

Продажби и покупки

 

 • Поръчки и продажби
 • Продажби
 • Такса опаковка
 • Управление електронни и електрически отпадъци
 • Управление на продажбите
 • Управление на кредитния лимит
 • Поръчки и  покупка
 • Покупки
 • Проверка на качеството
Производство и планиране

Управление на магазина

 • Комунални разходи
 • Разновидност на продукта
 • Рецепти
 • Ваучери и подръчни карти

Mago e-Commerce

 

Материални запаси  и логистика

Свържете се с нас

Свържете се с нас.

Благодаря!

 • Zucchetti за защита на Вашите данни. Прочетете политиката за поверителност.
Close