ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

относно обработката на лични данни за сърфиране в уебсайта и бисквитки

съгласно чл. 12 и сл. от Регламент на ЕС 2016/679 (ОРЗЛД)

ПРЕДГОВОР

В съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС (наричан по-нататък ОРЗЛД), предоставяме информация относно обработването на лични данни, предоставени от субекта на данни, във връзка с взаимоотношенията с Администратора на данни. Информацията е предоставена съгласно чл. 13, ОРЗЛД.

 

 1. САМОЛИЧНОСТ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Администраторът на данни е Zucchetti Bulgaria Ltd, със седалище: Република България, гр. София 1729, ул. „Анна Ахматова“ № 9 и данни за контакт: имейл: zbulgaria.privacy@zucchetti.com, телефон: + 359 2 9583201.

 

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

За всички потребители на сайта личните данни могат да се изпозлват за:

 • да позволяват сърфиране на публичните уебстраници на нашия уебсайт;
 • отговаряне на заявки, получени чрез имейл адресите, които са публикувани на уебсайта;
 • събиране на анонимна статистическа информация относно използването на уебсайта (напр. анализ на най-посещаваните уебстраници);
 • събиране на анонимна статистическа информация за географските райони на пристигане;
 • да се провери правилното функциониране на уебсайта;
 • определяне отговорностите за всякаква незаконна дейност, извършвана във вреда на уебсайта.

 

В допълнение към описаните по-горе цели, личните данни на потребителите, които се регистрират в уебсайта, ще се използват и за цели, свързани със заявените услуги, по-специално за:

 • искане на информация за решенията, предлагани от Администратора на данни;
 • изследване на информация за и демонстрация на продукти и услуги на Администратора на данни;
 • разглеждане на частни уебстраници на нашия уебсайт;
 • регистриране на потребители за заявените услуги;
 • изпълняване на договорните задължения, свързани със заявената услуга, където това е приложимо;
 • изпращане на технически съобщения и/или такива, свързани с управлението и предоставянето на заявените услуги;
 • маркетингови и ремаркетингови цели;
 • изпращане на рекламна и промоционална информация чрез имейл;
 • правене на директни продажби чрез уебсайта.

 

 1. БИСКВИТКИ

Техническите бисквитки ще бъдат изтеглени при сърфиране в уебсайта. Те включват:

 • Бисквитки на сесията, използвани за „запълване на пазарната кошница“ за онлайн поръчки; бисквитки за удостоверяване; бисквитки за мултимедийно съдържание като Флаш плейър, които се изтриват в края на сесията; бисквитки за персонализиране (например за избиране на език за сърфиране) и т. н.;
 • „аналитични“ бисквитки за статистически анализ на достъпа/посещенията на уебсайта, които се използват единствено за статистически цели и за събиране на информация в обобщена форма.

 

Има и статистически и профилиращи бисквитки, също така на трети страни, към които може да бъдете пренасочени по време на сърфиране. Пълният и актуализиран списък с видове бисквитки е наличен в банера на инструмента за откриване и управление на бисквитки.

 

 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Този уебсайт обработва данни въз основа на съгласие. Използвайки или консултирайки се с този уебсайт, субектът на данните имплицитно се съгласява с възможността да съхранява само тези бисквитки, които са строго необходими („технически бисквитки“) за функционирането на този уебсайт. За други видове бисквитки субектът на данните може да предостави или да задържи съгласието чрез подходящите знамена в банера, който се появява, когато отворите уебсайта.

 

 1. ПЕРИОД НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ:

Личните данни, събрани по време на сесията, ще бъдат запазени за времето, необходимо за извършване на посочените дейности, и за не повече от 26 месеца. Данните, предоставени доброволно от потребителя, ще бъдат запазени, докато потребителят не отмени даденото съгласие.

 

 1. СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ НЕОБХОДИМО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ И ПОСЛЕДСТВИЯ НА ВСЕКИ ОТКАЗ

 

Както всички уебсайтове, този уебсайт също използва регистрационни файлове, за да съхранява информацията, събрана по време на посещения от потребители по автоматизиран начин. Могат да се събират следните видове информация:

 • Адрес на интернет протокол (IP);
 • Вид на браузър и параметри на устройството, използвано за свързване към уебсайта;
 • Име на доставчика на интернет услуги (ISP);
 • Дата и време на посещение;
 • Уебстраницата, от която посетителят пристига (реферал) и излиза;
 • Броя кликвания, ако има такива.

Горепосочената информация се обработва автоматично и се събира, за да се провери правилното функциониране на уебсайта, както и поради статистически причини или съображения за сигурност.

От съображения за сигурност (анти-спам филтри, защитна стена, откриване на вируси), данните, записани автоматично, могат също да включват такива лични данни като IP адреса, които могат да се използват в съответствие със съответното действащо законодателство за блокиране на опити за повреда на уебсайта или други потребители или, във всеки случай, за блокиране на други вредни дейности или престъпления. Такива данни никога не се използват за идентифициране или профилиране на потребителя, а единствено за защита на уебсайта и неговите потребители.

Като следствие от нормалната употреба, ИТ системите и софтуерните процедури, посветени на функционирането на този уебсайт, придобиват определени лични данни, чието предаване е присъщо на използването на интернет комуникационни протоколи. Тази категория данни включва IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани за свързване към уебсайта, адресите на заявените ресурси в URI (Унифициран идентификатор на ресурс) нотация, времето на заявката, използвания метод за подаване на заявката сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, указващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успех, грешка и др.) и други параметри, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя.

С изключение на посоченото за данните за сърфиране, потребителят е свободен да предоставя допълнителни лични данни по отношение на посочените по-горе, когато се регистрира в уебсайта.

Непредоставянето на тези данни може да направи невъзможно получаването на исканата информация или предоставянето на определени услуги, а опитът при сърфиране на уебсайта може да бъде компрометиран.

Администраторът на данни потвърждава, че вашите „чувствителни“ данни никога не се събират.

 

 1. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Съгласно и за последиците от чл. 12 и сл. от ОРЗЛД, личните данни, които субектът на данни ни предоставя, ще бъдат записани, обработени и запазени в хартиените и електронните файлове на Администратора на данни, като се използват адекватни технически и организационни мерки с цел защита на тези данни . Обработката на лични данни на субекта на данни може да се състои във всяка операция или набор от операции, описани в чл. 4, ал. 1, точка 2, ОРЗЛД.

Личните данни ще бъдат обработвани с използване на подходящи инструменти и процедури, които гарантират сигурност и поверителност. Такива дейности по обработка могат да се извършват директно и/или чрез делегирани трети страни, използващи ИТ оборудване или електронни инструменти.

 

 1. ОБХВАТ НА ЗНАНИЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ

Данните на субекта на данни могат да бъдат обработвани от служителите на корпоративните функции на Администратора на данни, упълномощени за преследване на посочените по-горе цели. Тези служители са изрично упълномощени да обработват данните и са получили адекватни инструкции за експлоатация, съгласно и за целите на чл. 29, ОРЗЛД.

Данните могат също да бъдат съобщени от Администратора на данни на:

 • Компании на Zucchetti Group;
 • Търговски партньори;
 • Консултанти;
 • Офис на Академията Zucchetti;
 • Мениджъри на доверителните услуги, предоставяни

 

 1. КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Личните данни на субекта на данните, предоставени чрез регистрация, могат да бъдат съобщени, което означава, че до този срок даване на знания на един или повече конкретни субекти от Администратора на данни на трети страни, за да се приложат всички необходими правни и/или договорни задължения. По-специално, личните данни на заинтересованата страна могат да бъдат съобщени на публични органи или служби, или контролни органи с цел изпълнение на законови и/или договорни задължения.

Вашите данни могат да бъдат съобщени, както следва:

 • На страни, които имат достъп до данните съгласно закони, подзаконови нормативни актове или законодателство на ЕС в границите, предвидени в тези разпоредби;
 • На страни, които трябва да получат достъп до данните Ви за спомагателни цели към съществуващите отношения между Вас и нас в рамките на строго необходимите граници за изпълнение на спомагателните задачи;
 • На нашите консултанти и/или професионалисти в границите, необходими за тяхната работа за нашата или тяхната организация, след нашето писмо за уговаряне, което налага задължения за поверителност и сигурност.

 

Разпространение – Администраторът на данни няма да разпространява безразборно Вашите данни, т. е. няма да ги съобщава на неуточнени страни или да ги предоставя за употреба или консултация.

Доверие и поверителност – Администраторът на данни признава значението на доверието, показано от субектите на данни, които се съгласяват с обработването на техните лични данни и следователно се задължават да не продават или дават под наем такава лична информация на други.

 

 1. ТРАНСФЕР НА ДАННИ КЪМ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС

Данните, предоставени от субекта на данните, ще бъдат обработвани само в страните от Европейския съюз. Ако личните данни на субектите на данни се обработват в държава извън ЕС, правата на субекта на данните съгласно законодателството на ЕС ще бъдат гарантирани и субектът на данните ще бъде уведомен своевременно.

 

 1. Как деактивирате бисквитки?

Повечето браузъри (Internet Explorer, Firefox, Chrome и т. н.) са конфигурирани да приемат бисквитки. Бисквитките, съхранявани на харддиска на Вашето устройство обаче могат да бъдат изтрити и, в допълнение, възможно е да деактивирате бисквитки, като следвате инструкциите, предоставени за основните браузъри, в линковете отдолу:

Firefox                                       http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Internet Explorer                   https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Opera                                         https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari                                          https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

 1. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В съответствие с чл. 15 и сл. от ОРЗЛД, субектът на данни може да упражнява следните права:

 1. достъп: за получаване на потвърждение дали личните данни на субекта се обработват, или не и правото на достъп до тях; заявки, които са явно неоснователни, прекомерни или повтарящи се, не могат да бъдат отговорени;
 2. коригиране: за корекция/получаване на корекция на лични данни, ако са неверни или остарели, и за попълване на данни, ако са непълни;
 3. изтриване/да бъде забравено: в някои случаи да се изтрият предоставените лични данни; това не е абсолютно право, тъй като Администраторът на данни може да има законни причини да ги съхранява;
 4. ограничение: данните ще се съхраняват, но не могат да бъдат обработвани допълнително в случаите, предвидени в Регламента;
 5. преносимост: за преместване, копиране или прехвърляне на данни от базите данни на Администратора към трети страни. Това се отнася само за данни, предоставени от субекта на данни за изпълнението на договор или за които е дадено изрично съгласие и обработването се извършва с автоматизирани средства;
 6. възражение срещу директен маркетинг;
 7. оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработването се основава на съгласие.

 

 

Трябва също така да се отбележи, че преди обработването на заявките Администраторът на данни може да установи самоличността на субекта на данните, за да оцени легитимността на същия.

 

За да упражни такива права, субектът на данни може да се свърже с Администратора на данни на zbulgaria.privacy@zucchetti.com или на + 35 929583201 или да пише до Zucchetti Bulgaria Ltd, офис, Република България, гр. София, 1729, ул. „Анна Ахматова“ № 9.

Администраторът на данни ще отговори в рамките на 30 дни от получаване на официалната заявка на субекта на данни.

Ако горепосочените права относно личните данни на субекта на данни са нарушени, последният може да подаде жалба до компетентния орган.

 

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИ