ПРОДАЖБИ И ПОКУПКИ

Ефективно управление на веригата от доставки до продажби

Оптимизацията на наличностите и намаляването на разходите водят до необходимостта от адекватното им управление. Ето защо ИТ системите, които поддържат управлението на адресите за съхранение, стават все по-важни.

 

 

Целта на Системата за управление на складовата база (WMS) е да управлява трансфера и изписването   като контролира стоковите запаси (включително квитанция, складиране, изписване и изпращане): WMS предвижда планиране на инвентарния опис,  както и за  адресиране  на стоките след получаването им в склада.

 

 

Mago4 Warehouse Management System (WMS) управлява получаването, и въвеждане на стоки и управлява наличностите. Mago4 WMS е перфектно интегрирана с другите ERP модули, което ви позволява да се превключвате между всички документи, като Ви гарантираме пълно проследяване на информационните потоци. Напълно конфигурируеми при управлението на склада, WMS се прилага всяка структура на съхранение.

 

 

WMS MOBILE – Управление на склада на дланта на ръката Ви.

 

WMS Mobile е незаменим помощник, който позволява бързо и ефективно изпълнение на всички складови логистични операции. Извършвайте всички операции сканирайки баркод и получете звукова индикация, наличности и местоположения, с  Wi-Fi Rfid устройство, или баркод четец, за да се управлява товарене и разтоварване на стоки, прехвърляне на запаси, опаковане и разопаковане. WMS Mobile предава откритата информация в реално време към базата данни на компанията и  синхронизира данни с вашия Mago4 сървър чрез Wi-Fi. Той дори работи, когато сигналът не е на разположение.

Свържете се с нас

Свържете се с нас.

Благодаря!

  • Zucchetti за защита на Вашите данни. Прочетете политиката за поверителност.
Close