КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ключови думи са прецизност и точност

Функционалните възможности на Mago4  ERP в производствената област Ви позволяват да управлявате напълно потока от производствени документи и правилно да обработвате материали, полуготови продукти и готови продукти.

Модулите и функционалностите са замислени от гледна точка на оперативната  ефективност и организацията на производствените процеси.

 

Mago4 Manufacturing Ви позволява да управлявате процеса по създаване на продукта и управлението на разходите, свързани с това, в зависимост от материали, работни процеси и допълнителни разходи.

 

Можете да групирате общите части, които да бъдат произведени, и да определите алтернативите на даден продукт, които да отговарят на производствените и търговските нужди. Циклите на работния процес са структурирани, за да задоволят нуждите както на малките, така и на средните производители; компаниите могат да планират динамично производството и сумите, които да предоставят в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, също така да планират ресурси и да правят  прогнози  за дейностите.

 

Мобилните функции  разширяват WiFi технологията да донесе нови предимствата на производствената верига, като се възползват от ERP функциите на място и без кабели.

 

Основните характеристики на Mago4 в областта на производството включват следните модули:

„Опростено“ и „Разширено производство – Производство Мобилен клиент – Комплексно изделие – Варианти – Конфигуратор – Отворени поръчки – Планиране на материални запаси- Планиране на изисквания за капацитет (CRP)

Свържете се с нас

Свържете се с нас.

Благодаря!

  • Zucchetti за защита на Вашите данни. Прочетете политиката за поверителност.
Close