HR ПОРТАЛ

Точката за среща между отдел „Човешки ресурси“ и „Служителите на компанията“!

Zucchetti  HR  е истински портал, който оптимизира управлението и комуникационните процеси, рационализира и подобрява ефективността на дейностите на отдела. Порталът за човешки ресурси  позволява публикуването на всички услуги, информация и самообслужване на служителите за сътрудници и приложения, запазени за офиса на персонала. Порталът за човешки ресурси е полезен инструмент за поддържане на отношенията между компанията и нейния
персонал, който позволява на цялата организация да намали времето за достъп до информация, да улесни консултирането с документи, да оптимизира управлението на процесите и да подобри имиджа на компанията, чрез единна точка за достъп до интернет. Ако от една страна порталът за човешки ресурси улеснява HR Manager и преките ръководите работа при управлението на сътрудници, от друга страна, той  
позволява на цялата група от компании да получи достъп до информация, която трябва и да бъде включена в процесите на компанията.HR портал е наличен на компютър, таблет, смартфон и тотем сензорен екран.

HR портал. Една платформа за управление, безкрайни възможности.

Чрез портала за човешки ресурси отделът „Човешки ресурси“ в Zucchetti Infinity HR има следните функции:

·         всички услуги (ТРЗ, управление на посещаемостта, бюджет на персонала и т.н.) за управление на сътрудниците си;

·         Важен инструмент  за управление на дейности и процеси  (от подбора до избора, от графиците за обучение до изпращането на тестове за оценка, от оценка на уменията до разпределяне на целите и т.н.);

·         област за публикуване на информация за дружеството и всеки документ, представляващ интерес за служителите (фиш за заплата събития, данни за договор, заплата и др.), разпределена по организационни структури в дружеството (клонове, сектори и др.);

·         Точка за самообслужване на служителите където, проверяват своите атрибути за присъствие, вписват всички причини за посещаване/отсъствие, заявяват ваканционни планове, отчети за разходите, следят програмата си за обучение, както и да участват в курсове и т.н.

HR портал: новият начин на работа на отдел „Човешки ресурси“!

HR порталът е част от глобалното решение Zucchetti HR, първият и единствен уеб базиран пакет с уникална база данни за цялостно управление на всички административни, организационни и HR аспекти.

·         Заплати

·         Контрол на достъп и работно време

·         Управление на процеси за достъп

·         Планиране и резервиране на пътувания

·         Управление на пътните разходи

·         Планиране на работната сила и планиране на фишове

·         Управление на човешки ресурси и управление на разходите

·         Разходи за работа

·         Контрол на достъпа

·         Анализ на ЧР

Мобилно приложение Zucchetti HR

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ HR INFINITY: ВАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Обичате ли иновациите? Често ли работите извън помещенията на фирмата? Винаги ли искате да сте в контакт с офиса на вашата фирма? За тези, които са избрали HR Infinity Zucchetti, вече има  приложението „HR Portal ZConnect“– приложението, което Ви позволява да получите достъп до човешките ресурси на Вашата компания от мобилния си телефон..

УСЛУГИ ДОСТЪПНИ НА ВСЯКЪДЕ,
Приложението за ZConnect  прехвърля всички функции, които компанията е активирала на HR портал Zucchetti, на Вашия смартфон или таблет. По този начин имате ясна, незабавна информация аномалии, графици, почивни дни и ваканции и бързо да направите справка.

·         Фишове за заплати, придружителни листи, Уникални сертификати за служители;

·         дружествени комуникации;

·         Компенсации

·         Разходи

·         Работните смени, разпределени в