ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР

Дзукети България е отбор. Всеки един член на екипа осъзнава ролята си и качествата си, така че да може да бъде максимално полезен в екипната ни работа. Усещането за цялостност и свързаност ни дава възможност да бъдем устойчиви на променливата среда. В Дзукети сме повече от колеги ,ние сме приятели, а често пъти и семейство.