ОБРАЗОВАНИЕ

Финансиране на обучения и академично сътрудничество

Екипа на Дзукети България разбира отговорността си да споделя знания и да бъде част от избора за кариерно развитие. Инициативите ни могат да бъдат разглеждани в две основни насоки.

  • Представяне на дейността на компанията и предоставяне на възможност за преквалификация на заинтересовани кадри, чрез програмата ни за подготовка и обмяна на опит . Тя се състои в запознаване с бизнес процесите и свободните позиции в компанията, кариерно ориентиране, съвместно учене и последващо наемане.
  • Участие в публични форуми ,събития и инициативи, в които споделяме и обучаваме представители на бизнеса за предизвикателствата пред компаниите ,които са избрали дигиталната трансформация. Основата цел на тези корпоративни обучения е да разкажем на разбираем език за бъдещето на технологиите в секторите Търговия и Хорека и да им предоставим възможност за избор по пътя на внедряването , осигурявайки устойчива дигитална среда .

Дзукети България разпознава, колко е важно да бъде споделян добрият опит в училища и университети . Членове на екипа ни са търсени преподаватели в гимназиалното и висше образование, където да споделят практически ят си опит от реални проекти . Участваме в магистърски програми на няколко университета и сме ангажирани в процеса на структуриране и създаване на нови професии заедно с МОН.