Фискалната алтернатива

В края на юни месец 2021 НАП бе готова с проект за цифрово подписани касови бележки, които да освободят модерния дигитален бизнес от необходимостта да зависи от електрически кабел и ролка хартия поставени в касовия апарат.

Идеята се оказа успешна и Министерство на Финансите създаде работна група за създаване на алтернатива на касовия апарат чрез защитени електронни документи .Работната версия по промяна в ЗДДС е налична и очаква министъра на финансите , който да я публикува и предостави за обществено обсъждане.

Съвсем скоро ще дойде времето, когато фискализацията в реално време няма да е пречка, защото ще бъде модерна и адекватна. Ние имаме опит с подобни решения в над 10 държави като последната от тях е Перу.

Имате ли интерес да научите повече и да разберете как точно тези промени ще се отразят на бизнеса ви и как да сте подготвени за тях. Свържете се с нас.