Работете с нас

Присъединете се към нас.

Всички компании търсят талантливи хора, които да се присъединят към техния персонал, но не всички знаят как да ги стимулират и развиват, а още по-малко компании предлагат на служителите си възможност да се изявят извън йерархичната култура.

За Zucchetti Group хората са най-важният ресурс. Те са на първо място и са от основно значение за успеха на групата, както и за нейната креативност и иновативност. Ето защо обръщаме специално внимание на интегрирането на нови и блестящи човешки ресурси.

Смята се, че обучението и мотивиращата работна среда насърчават таланта, индивидуалните умения и екипния дух и вдъхновяват всички да работят за постигане на общи цели.

Гъвкавост, креативност, ангажираност и способност да работите в екип – това са качествата, които търсим у всеки, който иска да работи с нас.

Разгледайте предложенията за работа на нашата компания и разберете колко много вашето обучение и опит могат да подобрят кариерата ви в група, която предлага много възможности.