Канал за дистрибуция

Нашата дистрибуторска мрежа.

Нашата дистрибуторска мрежа
Тайната на нашия успех

От създаването на Zucchetti всички наши дистрибутори са допринесли и продължават да работят за общия ни успех. Да станете наш партньор означава да познавате различните сектори и пазари, на които работи Zucchetti. Независимо дали става въпрос за предлагане на ERP софтуер, управление на човешките ресурси и мобилност, POS софтуер, планиране на производството, киберсигурност и решения за контрол на достъпа, или за разбиране на специфичните проблеми, свързани с различни сектори, в които Zucchetti има богат опит, като например селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, отдаване на машини под наем, автомобилостроене, винарски изби, строителство, дистрибуция, производство, промишленост, инженерство, инсталатори, здравеопазване, услуги, уелнес, хотелиерство или търговия на дребно, нашите сертифицирани дистрибутори имат уменията и опита да развиват бизнеса.

Благодарение на непрекъснатата подкрепа от страна на Zucchetti партньорите придобиват отлични познания за нашите решения, така че да могат да помагат на клиентите си не само с технологията, но и с необходимите консултантски услуги и по този начин да адаптират офертата към нуждите на клиента.

За да направим продуктите на Zucchetti достъпни по целия свят, ние знаем и признаваме ценната и изключителна роля, която играят нашите партньори, и затова им предлагаме различни предимства.

Close

Ползи.

Ползи

Групата Zucchetti е разработила софтуерни платформи и приложения, които могат да помогнат на партньорите да формулират пазарно ориентирани решения, считани за добавена стойност към съществуващата оферта, с изключителни предимства:

Повишена пазарна експозиция.
Нови бизнес възможности.
Увеличаване на приходите.

Искаме да си сътрудничим и да растем заедно с нашия канал, за да получим взаимни предимства и опит. Ето защо предлагаме на нашите дистрибутори продукти със специфични функции, които могат да им помогнат да разширят бизнеса си и да отговорят на нуждите на клиентите:

Всички решения се основават на единна платформа за приложения.
Различни начини на доставка (Saas, Paas, On-premise).
Множество езици и валути.
Локализация в различни страни.
Опростеност, гъвкавост и интеграция с трети страни.

Какво казват нашите партньори.

„Присъединихме се към Zucchetti заради силата на техните решения, а и  защото българския клон на фирмата е отговорна и отзивчива компания с богат опит, която никога не ни е оставяла в нито една стъпка.“

VELIN GANEVУПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА DANUBIUS EXIM

„Опитът ни с Zucchetti и техните ERP решения през годините е много ползотворен. Внедряването на ERP система е много сложно и винаги сме намирали тяхната помощ, за да постигнем успех във всеки проект.

JUAN GIMÉNEZГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР НА IBIS COMPUTER


Възможностите

Специализирайки се в доставката на специфични продукти на Zucchetti, нашите дистрибутори могат да си сътрудничат с други партньори, за да предоставят на клиентите си цялостно предложение. За да постигнем тази цел, ние подкрепяме нашите канали в световен мащаб, като предлагаме иновативни решения, маркетинг, продажби и техническа поддръжка, както и бизнес модели, познаване на пазара, изпълнение и доставка, експертиза в областта на ИКТ и продажби.

Освен това подкрепяме нашите дистрибутори в придобиването на уменията и знанията, от които се нуждаят, за да обслужват по-добре своите клиенти:

Диалог с тях за решаване на всички проблеми, независимо дали са технически или търговски.
Като ги обучаваме чрез специални курсове за техническо и търговско обучение.
Подкрепа на техните дейности чрез разнообразни маркетингови инициативи.

Ако искате нови бизнес възможности, станете един от партньорите на Zucchetti.