Кои сме ние

Като част от голямото семейство на Zucchetti

С повече от 8000 служители, Zucchetti Group е една от най-важните италиански компании в IT сектора.

 

Zucchetti предлага гама от продукти, познати в Италия и Европа със своето качество и уникален подход, което позволява на клиентите да спечелят големи конкурентни предимства и да разчитат на един единствен доставчик за всичките си ИТ нужди.

 

Софтуерни и хардуерни решения, иновативни услуги, проектирани и разработени да отговорят на специфичните нужди на:

·         – дружества във всеки сектор и от всякакъв мащаб, включително банки и застрахователни дружества;

·        –  професионалисти (счетоводители, консултанти по труда, адвокати, ликвидатори по несъстоятелност, нотариуси и т.н.),  класифицирани сдружения и данъчни консултантски центрове;

·         – местна и централна публична администрация  (общини, провинции, региони, министерства, публични корпорации и др.)

 

Пълен мултидисциплинарен подход  се използва за идентифициране на нуждите на клиентите и за координиране, управление и създаване на проекти, което позволява на Zucchetti Group да разработва продукти и услуги с най-високо качество, гарантирайки най-добрите решения на пазара за потребителите.

 

Zucchetti винаги е фокусирал усилията си върху предоставянето на ефективни и професионални услуги, както и висококачествени решения. Zucchetti Group разполага с високо  квалифициран персонал, който гарантира:

·         – компетентна експертиза преди продажбата  (анализ на нуждите, проучване на бизнес процеса и т.н.);

·         – навременно и адекватно след продажбено обслужване  (инсталиране, поддръжка и др.);

·         – обучение в детайли, за да се използва пълният потенциал на решенията ;

·         – постоянно актуализиране на законоустановени, счетоводни, данъчни, трудово правни и социалноосигурителни рамки и др.

 

Zucchetti е синоним на сигурността. В действителност, нашия собствен  център за данни осигурява високи стандарти за сигурност по отношение на информационните активи и информационните системи, системи за управление на риска, пожарогасителни системи, контрол на достъпа и т.н. , което дефинира постоянна аутосорсинг услуга независимо от условията.

 

Zucchetti в Италия

Zucchetti Group се състои от над 20 компании, с дъщерни дружества или клонове в 20 различни градове в Италия.

 Zucchetti  в света

Zucchetti Group присъства в много страни със собствени офиси, компании от групата и партньори.

Брошура

Видео

Централен офис: Карта, Адрес, Телефон

    Офиси