Търговия на дребно и дистрибуция.

Експерт в управлението на супермаркетите, модните магазини и магазините от всякакъв тип.

 

Zucchetti отговаря на тези особености с перфектно интегрирани софтуерни продукти, които значително опростяват всички основни процеси: от POS системите до електронната търговия, от управлението чак, до процесите свързани с персонала. Ние взимаме в предвид и задачи като безопасността на труда и управлението на документите, за да може да имате поглед върху важните неща.

Изборът на клиенти, като Аванти, Теодор, Десизо Мони, Жизел в България и Mannor и Denner в централна Европа – свидетелства за качеството на решенията на Zucchetti за търговия на дребно и супер магазини.

Retail

С касовата ни система продажбите са по-лесни.

Retail

Нашият подход е софтуерните продукти да подкрепят централизираното управление на компаниите, насочено към задоволяване на нуждите на отделните магазини. Целта ни винаги е била пълно клиентско изживяване, реализирано през функционално ориентирани платформи и устройства – POS система, киоски за самообслужване, приложение, електронен магазин и др.

По този начин лицата, занимаващи се с  търговия, могат да организират фирменото си ноу-хау в единна информационна система и да разполагат със специфично решение, което отговаря на актуалните нужди.

Търговците с бързооборотни точки за продажба разчитат на решението ни.

Компаниите, които работят с точки за продажба с висока скорост на обслужване, имат специални оперативни нужди, които ги отличават от всяка друга компания като управление на персонала, на смените и графиците, на неговите актуални локации и заетост. Когато имате тези данни можете да идентифицирате пикове на работа според времето на деня и сезоните, спецификите за многобройните магазини, но и как електронната търговия влия е на това.

 

Zucchetti отговаря на тези особености с перфектно интегрирани вертикални софтуерни продукти, които значително опростяват въвеждане автоматизация в управлението на процесите свързани с персонала, безопасността на труда и дигиталния архив на управлението на документите и т.н.

Retail