ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП“

Ø КАКВО ПРЕДОСТАВЯ ПРОЦЕДУРАТА

 

Мярката е насочена към предприятия от всички сектори и цели по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги. 

 

 

Ø КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Микро, малки и средни предприятия. 

 

Ø ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА

  • Физически капитал (закупуване на компютри, хардуер)
  • Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни)
  • Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.)

 

Ø ПРОЦЕНТ НА БФП: 100%

 

Ø РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЕДИН ПРОЕКТ: до

30 000 лв.

 

Ø БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 30 600 000 лева

 

Ø ОЧАКВАН СТАРТ НА ПРИЕМА: 2-ро тримесечие на 2022 г

 

За повече информация, как да не ги изхарчите за софтуери, които няма да ползвате, свържете се с нас.