Онлайн безопасността на децата трябва да е общо усилие на родители и учители.

Онлайн безопасността на децата трябва да е общо усилие. Това казаха представители на неправителствения сектор по време на дискусия, организирана от Българската асоциация по киберсигурност.

Учителите изцяло разчитат на обучение как да помагат на децата при справяне с киберпрестъпленията, но родителите разчитат на учителите, казва Димана Додова от центъра за безопасен интернет.

„Учителите също се чувстват безпомощни, защото всичко се прехвърля на тях. Онлайн безопасността на децата – това е отговорност, както на родителите вкъщи да говорят с децата си, и на учителите, когато са в час, вместо да си изключват телефоните, да им помагат, да развиват различни умения, да им споделят разни съвети“.

Според последното проучване на тренд през лятото, 8% от хората смятат, че учителите трябва да носят основната отговорност за сигурността на децата в киберпространството. 3% разчитат на самите деца. Основната отговорност обаче се пада на родителите – към 48%, 17% на държавата.

Според Людмил Спасов от националната мрежа за децата тези 17% показват и ниското доверие към способността на институциите да се справят с проблема.

„За съжаление, голяма част от институциите не са с нас, именно такава колаборация. Само това е шансът, с който ние можем да идентифицираме такова насилие. Вкараме различни програми, част от образователния календар“.

От година в цифров иновационен хъб „Тракия“ има програма за обучение на младежи по киберсигурност в програмата „Партньори за бизнес, наука и държава“, а тестово обучение скоро ще има и в пловдивското училище „Паисий Хилендарски“, каза Светлин Илиев, председател на българската Асоциация по киберсигурност и част от иновационния хъб.

„Разработваме и вкарваме пилотно. Когато се уверим, че всичко е изгладено, ще помолим министерството да застане зад нас и да се имплементира в учебните планове на училищата в държавата. Всяка институция може да предложи една програма за киберсигурност и да каже на учителите – ами преподавайте. Ами не, учителите няма да го направят, не защото не искат и не защото не инициират проблема като важен, а нямат подготовката да го направят“.